Tổ chức lương thực và nông nghiệp – FAO là gì ?

Bạn thường nghe nói đến tổ chức lương thực và nông nghiệp Fao, tuy nhiên bạn không biết tổ chức này được thành lập nhằm mục đích gì? Do vậy bạn rất muốn biết fao là gì?

Fao là gì?

FAO là gì ?

Tổ chức lương thực và nông nghiệp viết tắt là Fao được biết đến là tổ chức liên chính phủ, cũng như là cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc. Thành lập vào năm 1945 tại Canada, và hiện nay có hơn 160 nước tham gia.

Do vậy với câu hỏi fao là gì? Bạn đã biết được câu trả lời chính xác cho mình, và biết được là một tổ chức thực hiện các mục tiêu như:

  • Nâng cao mức sống, và mức dinh dưỡng của nhân dân các nước thành viên.
  • Nâng cao hiệu quả của việc sản xuất lương thực, nông sản.
  • Góp phần vào việc phát triển kinh tế thế giới, và giải phóng nhân dân thoát khỏi nạn đói.

Hoạt động của tổ chức lương thực và nông nghiệp

Để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, các cơ quan của fao bao gồm các nước thành viên, mỗi thành viên có 1 đại diện Và hội nghị được tổ chức 2 năm 1 lần, mỗi khóa họp của hội nghị tập trung vào giải quyết các vấn đề tồn tại của các nước.

Thảo luận các hoạt động trợ cấp của các nước đang phát triển, điều chỉnh các vấn đề pháp lý, điều lệ và hành chính.

Việt Nam thiết lập quan hệ hợp tác với fao từ năm 1975, và hiện nay quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Fao ngày càng phát triển theo chiều hướng tích cực. Fao đã hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và lương thực ở Việt Nam có được hiệu quả, và đạt được những thành tựu to lớn.