Tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa – UNESCO là gì ?

Tổ chức UNESCO đã quá quen thuộc, và được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện truyền thông, và báo chí. Tuy nhiên UNESCO là gì thì không phải ai cũng biết.

UNESCO là gì?

Khi nhắc đến tổ chức UNESCO thì nhiều bạn đã từng nghe nói, cũng như biết đến, nhưng khi hỏi đến UNESCO là gì thì nhiều người trong chúng ta không biết đến, và tổ chức này hoạt động nhằm mục đích gì?

UNESCO là gì

UNESCO là tên viết tắt của từ United Nations Educationnal Scientific and Cultural Organization tức là tổ chức giáo dục, khoa học, và văn hóa của Liên hợp quốc.

Được biết đến là một tổ chức chuyên môn lớn của Liên hợp quốc, hoạt động với mục đích tạo sự gắn kết, hợp tác giữa các quốc gia về giáo dục, khoa học, văn hóa để đảm bảo sự tôn trọng công lý, pháp luật, nhân quyền và tự do cơ bản cho tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, chủng tộc, tôn giáo.

Hiện nay UNESCO có 195 quốc gia và 9 quan sát viên, trụ sở chính của UNESCO được đặt tại Pari – Pháp, với hơn 50 văn phòng và các viện, trung tâm trực thuộc được đặt ở khắp nơi trên thế giới.

Các dự án nổi bật của UNESCO có thể nhắc đến như: Duy trì danh sách các di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển thế giới, di sản tư liệu thế giới, công viên địa chất toàn cầu, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại…

Cơ cấu của UNESCO là gì?

UNESCO được tổ chức với một Đại hội đồng, một Đại hội đồng chấp hành và một ban thư ký. Trong đó, Đại hội đồng gồm các đại diện của các nước thành viên, mỗi nước cử 5 đại biểu tham gia. Hội đồng chấp hành gồm có các ủy viên được Đại hội đồng bầu ra, mỗi ủy viên của Hội đồng chấp hành và đại diện cho chính phủ của nước mình.

Ban thư ký UNESCO gồm có Tổng giám đốc và số nhân viên được thừa nhận là cần thiết, Tổng giám đốc do Hội đồng chấp hành đề nghị và Đại hội đồng bầu cử.