Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới – WIPO là gì ?

Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới được biết đến với tên gọi là WIPO, do vậy chắc hẳn nhiều người trong chúng ta còn chưa bao giờ nghe nói đến tên tổ chức này. Do vậy, WIPO là gì? được nhiều bạn quan tâm.

WIPO là gì?

Được biết đến với tên gọi là tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, viết tắt là WIPO. Đây là một trong những cơ quan chuyên môn của Liên hiệp quốc, được thành lập vào năm 1967 có mục đích chính là: Đẩy mạnh hoạt động trí tuệ sáng tạo, và tạo điều kiện chuyển giao công nghệ liên quan đến sở hữu trí tuệ sang các nước đang phát triển.

WIPO là gì?

Để nhằm mục đích đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xã hội văn hóa, và phạm vi hoạt động, khuyến khích sự sáng tạo của nhân loại và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của thế giới.

Cơ cấu tổ chức WIPO là gì?

Đứng đầu WIPO là Tổng giám đốc, giúp việc cho Tổng giám đốc là các Phó tổng giám đốc, và ban thư ký. Về cơ cấu theo công ước thành lập WIPO, tổ chức này gồm có 4 cơ quan chính là:

  • Đại hội đồng là cơ quan quyền lực cao nhất, Đại hội đồng bổ nhiệm Tổng giám đốc trên cơ sở đề bạt của Uỷ ban điều phối. Đại hội đồng họp 1 năm/ lần xem xét và thông qua các báo cáo của Uỷ ban điều phối, của Tổng giám đốc WIPO, thông qua ngân sách tài chính của tổ chức, và các biện pháp do Tổng giám đốc đề ra.
  • Hội nghị.
  • Uỷ ban điều phối.
  • Văn phòng quốc tế hay còn được biết đến là  ban thư ký.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *